Lastbilstillverkare bygger laddstationer

Laddstation Foto:Mostphotos


Lastbilstillverkarna Volkswagen, Daimler och Volvo uppger att de kommer att samarbeta för att bygga ett nätverk med 1 700 laddpunkter för tunga fordon i Europa med grön el.

Planen förutsätter en investering på 500 miljoner euro under fem år, men de inblandade parterna hoppas kunna få in ytterligare partners och få offentlig finansiering för att bygga ytterligare laddstationer för batteridrivna bussar och lastbilar. Laddstationerna kommer att använda el från förnybara källor och placeras i närheten av motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter. De kommer att vara öppna för alla märken. Projektet kommer att ledas av ett joint venture som är planerat att starta verksamheten nästa år.

Källa: Euractiv.com 


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).