Laddstation Foto:Mostphotos


Lastbilstillverkarna Volkswagen, Daimler och Volvo uppger att de kommer att samarbeta för att bygga ett nätverk med 1 700 laddpunkter för tunga fordon i Europa med grön el.

Planen förutsätter en investering på 500 miljoner euro under fem år, men de inblandade parterna hoppas kunna få in ytterligare partners och få offentlig finansiering för att bygga ytterligare laddstationer för batteridrivna bussar och lastbilar. Laddstationerna kommer att använda el från förnybara källor och placeras i närheten av motorvägar samt vid logistik- och destinationspunkter. De kommer att vara öppna för alla märken. Projektet kommer att ledas av ett joint venture som är planerat att starta verksamheten nästa år.

Källa: Euractiv.com 


Styrmedel för energieffektiva vägfordon

Denna promemoria utgör ett underlag i Trafikanalys uppdrag att ta fram underlag om transportområdet till den kommande...

Hur gamla är olika typer av vägfordon?

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2021) motorcyklarna allra äldst (20,3 år i genomsnitt) följt av tunga...

Korttidsprognoser för vägfordonsflottan - metoder och antaganden

Trafikanalys har i uppdrag att göra årliga korttidsprognoser för vägfordonsflottans utveckling. Denna promemoria innehåller en...