""


En ny studie framtagen på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att kraven på obligatorisk återkomst till etableringsmedlemsstaten var åttonde vecka och de begränsningar som åläggs för kombinerad transport har negativa klimateffekter.

Bakgrunden till studien är att kraven på återkomst till etableringsmedlemstaten och begränsningarna på kombinerade transporter inte ingick i kommissionens förslag som antogs den 31 maj 2017 och de har därför inte varit föremål för någon konsekvensbedömning.

Analysen av kravet för fordon att återvända till etableringsmedlemstaten visar att i scenariot som enligt studien är mest sannolikt att inträffa, kommer bestämmelsen sannolikt att skapa ytterligare resor, vilket kan leda till ytterligare koldioxidutsläpp på upp till 2,9 miljoner ton 2023. Det motsvarar en ökning av utsläppen från de internationella vägtransporterna med 4,6 procent. I de tre scenarier som studerades varierar ökningen av koldioxidutsläpp från 0,8 procent till 4,6 procent.

Analysen av cabotagekvoter på internationella kombinerade transportverksamheter visar att en utbredd användning av dessa hos medlemsstaterna kan resultera i utsläpp av ytterligare 397 000 ton koldioxid.

Källa: EU-kommissionen


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...