""


En ny studie framtagen på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att kraven på obligatorisk återkomst till etableringsmedlemsstaten var åttonde vecka och de begränsningar som åläggs för kombinerad transport har negativa klimateffekter.

Bakgrunden till studien är att kraven på återkomst till etableringsmedlemstaten och begränsningarna på kombinerade transporter inte ingick i kommissionens förslag som antogs den 31 maj 2017 och de har därför inte varit föremål för någon konsekvensbedömning.

Analysen av kravet för fordon att återvända till etableringsmedlemstaten visar att i scenariot som enligt studien är mest sannolikt att inträffa, kommer bestämmelsen sannolikt att skapa ytterligare resor, vilket kan leda till ytterligare koldioxidutsläpp på upp till 2,9 miljoner ton 2023. Det motsvarar en ökning av utsläppen från de internationella vägtransporterna med 4,6 procent. I de tre scenarier som studerades varierar ökningen av koldioxidutsläpp från 0,8 procent till 4,6 procent.

Analysen av cabotagekvoter på internationella kombinerade transportverksamheter visar att en utbredd användning av dessa hos medlemsstaterna kan resultera i utsläpp av ytterligare 397 000 ton koldioxid.

Källa: EU-kommissionen


Förslag till ändrad placering av betalstationer för trängselskatt

Trafikanalys har svarat på en remiss om en ändrad placering av betalstationer för trängselskatt i Stockholm. Förslaget innebär...

Uppdrag att utreda nya regler för A-traktorer

Trafikanalys har svarat på en remiss om Transportstyrelsens utredning av nya regler för A-traktorer. Sammanfattningsvis...

Minskar vägtrafiken när bränslet blir dyrare?

Vägtrafikens omfattning på statligt vägnät har varit relativt oförändrad under 2022, trots bränslepriser som varit upp till 70...