Nya cabotageregler och begränsningar gällande kombinerade transporter ger ökade utsläpp

""


En ny studie framtagen på uppdrag av Europeiska kommissionen visar att kraven på obligatorisk återkomst till etableringsmedlemsstaten var åttonde vecka och de begränsningar som åläggs för kombinerad transport har negativa klimateffekter.

Bakgrunden till studien är att kraven på återkomst till etableringsmedlemstaten och begränsningarna på kombinerade transporter inte ingick i kommissionens förslag som antogs den 31 maj 2017 och de har därför inte varit föremål för någon konsekvensbedömning.

Analysen av kravet för fordon att återvända till etableringsmedlemstaten visar att i scenariot som enligt studien är mest sannolikt att inträffa, kommer bestämmelsen sannolikt att skapa ytterligare resor, vilket kan leda till ytterligare koldioxidutsläpp på upp till 2,9 miljoner ton 2023. Det motsvarar en ökning av utsläppen från de internationella vägtransporterna med 4,6 procent. I de tre scenarier som studerades varierar ökningen av koldioxidutsläpp från 0,8 procent till 4,6 procent.

Analysen av cabotagekvoter på internationella kombinerade transportverksamheter visar att en utbredd användning av dessa hos medlemsstaterna kan resultera i utsläpp av ytterligare 397 000 ton koldioxid.

Källa: EU-kommissionen


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).