Stopp för geoblockering vid handel på nätet

""

Från 3 december 2018 är det slut med omdirigeringar till nationella butiker vid handel på nätet. Då börjar en ny förordning gälla som innebär att återförsäljare måste ge konsumenter tillgång till varor och tjänster enligt samma villkor över hela EU, oavsett var de kopplar upp sig ifrån.

Många européer handlar dagligen via nätet, allt från kläder och elektronik till möbler. I Sverige handlade hela 81 procent något på nätet 2017. Det är betydligt högre än genomsnittet i EU som ligger på 57 procent. Att handla på nätet är många gånger en gränsöverskridande verksamhet, under 2017 kom en tredjedel av handeln från återförsäljare i andra EU-länder. Men trots detta återstår många hinder för nätshopparen.

Geoblockering är ett samlingsnamn på sådana begränsningar som näthandlare applicerar på kunderna beroende på nationalitet, bosättningsland eller varifrån kunden kopplar upp sig. Ett typiskt exempel är att när du handlar på en utländsk webbplats dyker ett meddelande upp som påtalar att du omdirigeras till återförsäljaren i ditt eget land. Andra typer av diskriminering utgörs av att webbplatsen inte accepterar betalkort från andra länder, eller att kunden inte kan registrera sig på en webbplats beroende exempelvis varifrån hen kopplar upp sig.

De nya reglerna kommer att gälla en rad olika varor och tjänster, inklusive:

  • Fysiska varor, såsom möbler och elektronik.
  • Tjänster på nätet, såsom molntjänster och webbhotell.
  • Underhållningstjänster, till exempel biljettförsäljning till nöjesparker och konserter

Källa: 


Yttrande om förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistiken


Trafikanalys har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till föreskrifter för uppgifter till energistatistiken o...

Hur bidrar transportsystemet till ökad hälsa?


Transportpolitikens hänsynsmål innebär att transportsystemet ska bidra till ökad hälsa – men vad innebär det? I Trafikanalys...

Ekonomiska krisers betydelse för transporter och transporteffektivitet


Trafikanalys har i tidigare analyser funnit indikationer på att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och transportarbete förändr...