Elbil laddar


Bilbranschen är kritisk mot EU:s kommande batteriförordning då de befarar att den kommer att öka kostnaderna för elfordon. Kommissionen menar att kritiken är obefogad eftersom priserna på batterier kommer att falla tack vare ökad tillverkningskapacitet.

Intresseorganisationen European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) varnar för att de otaliga kraven i den föreslagna förordningen skulle öka de administrativa kostnaderna och "undergräva de ansträngningar som för närvarande pågår för att förbättra den ekonomiska överkomligheten för elektrifierade fordon för europeiska medborgare". ACEA menar att det i förlängningen kommer att äventyra EU:s klimatmål. Kommissionen pekar på att stordriftsfördelar kommer att minska kostnaderna för att producera batterier och konstaterar att kostnaden för att producera batterier har blivit lägre över tid.

Den nya förordningen syftar till att göra europeiska batterier till de grönaste i världen genom att sätta gränser för koldioxidutsläpp vid produktionen, tvinga tillverkare att använda återvunnet innehåll och införa kontroller för att förhindra arbetskraftsmissbruk i batteriförsörjningskedjan. Även om den nya förordningen till stora delar välkomnas av råvaruindustrin, är ett vanligt klagomål att förslaget innehåller korta tidsfrister för genomförande, vilket kommer att vara svårt att hålla i praktiken.

Källa: Euractiv.com 


En miljon laddbara personbilar 2025


År 2025 bedöms det finnas runt 1 miljon laddbara personbilar i trafik, med cirka 600 000 helt eldrivna. Det innebär att var fem...

Eldrivna vägfordon – ägande, regional analys och möjlig utveckling till 2030 


De laddbara vägfordonen har ökat snabbt i antal de senaste åren. I slutet av 2021 fanns cirka 322 000 laddbara vägfordon i...

Webbinarium - Vägfordonens utveckling – nuläge och prognos till 2025


Var i landet finns de eldrivna vägfordonen, och hur kommer den svenska vägfordonsflottan att utveckla sig under de kommande tre...