"" Foto: Mostphotos

En preliminär uppgörelse har uppnåtts mellan Rådet och Europaparlamentet om att ändra i direktivet om gränsöverskridande informationsutbyte avseende trafiksäkerhetsrelaterade brott. Den nya lagstiftningen ingår i lagstiftningspaketet om trafiksäkerhet. Förändringarna syftar till att säkerställa att utländska förare respekterar trafikreglerna när de kör i andra medlemsländer.

I det uppdaterade direktivet har listan över vilka trafikförseelser som kommer beivras enligt direktivet utökats. Förutom fortkörning, rattfylleri eller att köra mot rött trafikljus, lade EU:s lagstiftare bland annat till farlig parkering och omkörning, korsade av en heldragen linje och påkörningsbrott.

En svår fråga att lösa var huruvida bristande efterlevnad av fordonsfria zoner eller andra regler som begränsningar tillträdet för fordon i vissa områden skulle inkluderas till listan. Förhandlingen slutade med att denna typ av förseelser ska inkluderas.

Dagens preliminära överenskommelse måste godkännas av rådet och Europaparlamentet innan lagstiftningsakten formellt antas. Efter godkännandet kommer texten att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar efter detta offentliggörande.