Preliminär överenskommelse om hyrda fordon utan förare

Detalj på ny bil


Parlamentets och Rådets förhandlare har enats om att lätta på befintliga restriktioner för användning av hyrda skåpbilar eller lastbilar utan förare från ett annat EU-land.

Överenskommelsen har sitt ursprung i Europeiska kommissionens mobilitetspaket och innebär förändringar av direktiv 2006/1/EG om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg. Överenskommelsen innebär lättnader av befintliga restriktioner när fordon hyrs från andra EU-länder för att göra det möjligt att möta kortsiktiga, säsongsbetonade eller tillfälliga toppar i efterfrågan. Förhoppningen är även att överenskommelsen ska bidra till EU:s klimatmål, eftersom hyrda fordon tenderar att vara nyare, säkrare och mindre förorenande än genomsnittet för flottan.

Konkret innebär överenskommelsen att transportföretag kommer att ges möjlighet att använda hyrda fordon i minst två månader per år. Medlemsstaterna kan kräva att dessa fordon ska registreras enligt deras regler efter 30 dagars användning. Företag kommer att behöva rapportera sin användning av hyrda fordon till sina nationella myndigheter för att säkerställa att den inte utgör mer än 25 procent av den totala lastbilsflotta som används av den berörda verksamheten.

Källa: EU-parlamentet