EU ska bli klimatneutralt 2050 men Polen stretar emot

Flaggor utanför EU-parlamentet

Samtliga EU-länder med undantag av Polen ställer sig bakom beslutet att göra Europa klimatneutralt senast 2050. Polen har getts ett halvår att överväga en positionsförändring.

Med undantag av Polen har samtliga länder inom EU enats om att EU ska bli klimatneutralt senast 2050. Ett sådant beslut har tidigare blockerats av Polen, Tjeckien och Ungern, men de två sistnämnda har bytt fot efter hårda förhandlingar. Omsvängningen skedde efter utfästelser om ekonomiskt stöd och ett erkännande av ländernas planer att satsa på kärnkraft.

Polen är EU:s mest kolberoende land och är orolig för de sociala konsekvenserna av en snabb utfasning av kolkraften.

Den polske premiärministern uppger att Polen fått ett undantag från klimatneutraliteten. Stats- och regeringscheferna ska återkomma till frågan i juni. Till dess väntas större klarhet i hur energiomställningen för länder som Polen ska finansieras via EU-budgeten och gemensamma satsningar. Statsminister Stefan Löfven hoppas att Polen ska ansluta sig till målet om klimatneutralitet i juni.

Källa: EndsEurope 


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...