""

Tidigare i år beslutade EU att undanta bilar som körs enbart på elektrobränsle från förbudet att sälja nya bilar med förbränningsmotorer efter år 2035. Tysklands transportminister argumenterar nu för att även bilar som drivs med elektrobränsle som inte är klimatneutrala till 100 procent ska tillåtas.

I mars godkände EU-länderna uppdaterade koldioxidstandarder för bilar som i praktiken innebar ett förbud mot registrering av nya fordon med förbränningsmotorer från och med 2035 genom att minska de tillåtna utsläppen av koldioxid till noll. För att blidka ett antal EU-länder med Tyskland i spetsen infördes samtidigt ett undantag för fordon som körs uteslutande på koldioxidneutrala bränslen.

En intern dragkamp inom kommissionen om definitionen av koldioxidneutrala bränslen har pågått under en tid. De mer tillväxtorienterade delarna av kommissionen förespråkar en definition som i praktiken innebär en koldioxidreduktion med 70 procent. Tysklands transportminister har också varit inne på en liknande linje och argumenterat för att 100 procents klimatneutralitet inte är önskvärt. Förespråkare för denna linje brukar peka på att samma regler ska gälla för elektrobränslen som för elfordon där koldioxidneutralitet för den el som används inte är obligatorisk. Enligt ett utkast till ny reglering tycks generaldirektoratet för klimatpolitik vunnit den interna dragkampen i kommissionen och kravet på elektrobränslen kommer därför att vara 100 procents klimatneutralitet.

Källor: E-fuels won’t be CO2 neutral by 2035, says German transport minister – EURACTIV.com

EU considers watering down ‘CO2 neutrality’ standard for eFuels – EURACTIV.com

New EU proposal will not save the combustion car, says e-fuels lobby – EURACTIV.com

E-fuels for new combustion cars must be 100% climate neutral: EU Commission draft – EURACTIV.com