Båt lastar i hamn

Rederijätten Maersk har sjösatt ett metanoldrivet fartyg och väntar på leverans av ytterligare 24 fartyg under åren 2024 till 2027 för att minska klimatavtrycket från den egna sjötrafiken. En stor utmaning är dock att hitta tillräckligt med hållbart producerad metanol.

I ett tal vid sjösättningen av det metanoldrivna fartyget framhöll Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att det nya fartyget kommer att minska utsläppen med 2,75 miljoner ton koldioxid per år under förutsättning att det kan framställas med grön el.

Maersk har satt upp som mål att driva sin verksamhet på 25 procent grönt bränsle till 2030 och bli helt koldioxidneutralt till 2040, och har satsat på metanol som sitt favoritbränsle. Andra företag satsar på ammoniak eller strävar efter att minska utsläppen stegvis genom att byta från bunkerolja till flytande naturgas (LNG). För att uppnå detta kommer produktionen av gröna bränslen att behöva ökas dramatiskt – ett faktum som von der Leyen berörde i sitt tal. Hon pekade på unionens målsättning om att produktionen av grön vätgas ska uppgå till 20 miljoner ton år 2030. Grön vätgas är väte som framställts genom elektrolys med el från förnybara källor.

För tillfället finns det endast små mängder grön metanol tillgänglig. C2X, en dansk satsning på grön metanol med stöd av A.P. Möller Holding, uppger att de planerar att bygga en årlig produktionskapacitet på mer än tre miljoner ton till 2030. Företaget driver för närvarande storskaliga gröna metanolprojekt bland annat i närheten av Suezkanalen och i spanska Huelva.

Maersk definierar "gröna bränslen" som de med minst 65 procent lägre utsläpp av växthusgaser under sin livscykel jämfört med fossila bränslen. Maersk hade ursprungligen planerat att använda inhemskt producerad e-metanol, efter att ha tecknat ett kontrakt med företaget Reintegrate för 10 000 ton grön metanol per år från 2023. Nu räknar man inte med att leveranserna ska börja förrän "första halvåret 2024". Under tiden har den danska sjöfartsjätten tecknat en kontakt med det norska olje- och gasföretaget Equinor. För tillfället kommer metanolen att produceras indirekt med biogas producerad från gödsel som har matats in i gasdistributionsnätet. Ett massbalansredovisningssystem används för att ge bränslet grön status. Enligt rederiet är Biometanolen ISCC EU-certifierad i enlighet med EU:s direktiv om förnybar energi.

Källa: EndsEurope