Nya obligatoriska krav på säkerhetsutrustning i fordon

""

EU-kommissionen och parlamentet är överens om att nya säkerhetstekniker kommer att bli obligatoriska från 2022 i europeiska fordon för att skydda passagerare, fotgängare och cyklister.

Uppskattningar visar att omkring 90 procent av olyckorna beror på mänskliga faktorn. Förhoppningen är att ny teknik ska bidra till att minska antalet dödsfall och skador på våra vägar. Följande är några exempel på utrustning som kommer att bli obligatorisk:

  • För personbilar, skåpbilar, lastbilar och bussar: Förarvarning vid dåsighet och distraktion (t.ex. användning av smarttelefon under körningen), intelligent fartassistans, säkerhet vid backning med hjälp av kamera eller sensorer och färdskrivare som sparar data vid eventuella olyckor (”svart låda”).
  • För personbilar och skåpbilar: Körfältsassistans, avancerad nödbromsning och bättre krocktestade bilbälten.
  • För lastbilar och bussar: Särskilda krav för att förbättra direktsikten för buss- och lastbilschaufförer och få bort döda vinklar samt system framtill och på sidan av fordonet för att upptäcka och varna för oskyddade trafikanter, särskilt vid svängar.

Kraven på säkerhetsutrustning i fordon kommer att bidra till EU:s långsiktiga mål att antalet dödsfall och allvarliga skador år 2050 ska vara nära noll (nollvisionen).

Ökad automatisering erbjuder stora möjligheter att kompensera för mänskliga misstag och erbjuda nya rörlighetslösningar för äldre människor och personer med funktionsnedsättningar. Kommissionens förhoppning är att detta i förlängningen ska öka acceptansen för självkörande bilar.

Källa: EU-kommissionen 


Yttrande över Boverkets rapport "Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon"


Boverket har haft regeringens uppdrag att föreslå hur ändringarna i det så kallade energiprestandadirektivet (2013/31/EU) ska...

Utsläppen från gaslastbilar värre än diesellastbilar


Lastbilar som drivs med flytande naturgas (LNG) förorenar luften upp till fem gånger mer än dieselbilar, enligt tester på väg s...

Remissvar på "Sänkt skatt på drivmedel"


Sammanfattningsvis anser Trafikanalys i sitt remissvar att bränsleskatten varken bör sänkas eller bibehållas på samma nivå som ...