""

Tankesmedjan Transport and Environment menar att när oljan från Ryssland ska fasas ut är det ett gyllene tillfälle att bryta oljeberoendet. Transportsektorn står idag för två tredjedelar av EU:s efterfrågan på olja som till 25 procent kommer från Ryssland. Transport and Environment har genomfört en studie som bedömer i vilken utsträckning som åtgärder på kort och lång sikt kan bryta oljeberoendet.

Att endast byta oljeleverantör från Ryssland till ett annat auktoritärt land skulle inte öka energisäkerheten. Därför, argumenterar Transport and Environment, behöver EU bryta sitt oljeberoende, vilket dessutom skulle bidra till unionens klimatmål. Utgångspunkten är rekommendationer som återfinns i RePower EU som är EU:s strategi för att öka EU:s energioberoende.

På kort sikt kan regeringar på alla nivåer, företag och medborgare genomföra flera åtgärder som kan ha stor omedelbar inverkan på oljeefterfrågan. De mest effektiva åtgärderna är:

  • Ta bort nedsättningen av bränsleskatten som bidrar till att öka efterfrågan. Ge istället utsatta hushåll och små företag direkt kontantstöd.
  • Arbeta hemifrån, inför bilfria dagar, sänk hastighetsgränser, satsa på kollektivtrafiken och stimulera ökad cykling.
  • Behåll resvanorna från pandemin och minska tjänsteresorna med flyg.
  • Effektivitetsåtgärder för lastbilar såsom lägre hastighetsgränser (80 km/h), eftermontering av aerodynamiska anordningar och effektivare däck.

Europeiska ledare är överens om att bryta beroendet av rysk olja, gas och kol till 2027. På lång sikt menar Transport and Environment att nyckeln till att bryta oljeberoendet kan ske genom skärpningar av delar av Fit for 55 och andra styrmedel:

  • Ökad takt i elektrifieringen av bilar, skåpbilar och lastbilar vilket kan åstadkommas genom ökade krav på andelen elfordon i fordonsflottor enligt förslag i RePowerEU.
  • Ökad bränsleeffektivitet inom sjöfarten vilket kan åstadkommas genom operationella effektivitetsåtgärder såsom lägre hastigheter, skrov, motoroptimering och uppgraderingar. Den typen av åtgärder bör göras obligatoriska genom att krav ställs på 41 procents förbättrad energieffektivitet till 2030 i energieffektivitetsdirektivet.
  • Effektivare vägtransporter genom exempelvis ökade lastfaktorer. Detta kan åstadkommas genom prissättning av koldioxid i den nationella implementeringen av eurovinjettregleringen och delade standardiserade data över fordonsanvändningen.

 

Källa: https://www.transportenvironment.org/discover/how-europe-can-cut-a-third-of-its-oil-demand-by-2030/