Irland föreslår snabb utfasning av fossildrivna bilar

Tre parkerade bilar

Försäljningen av bensin- och dieselbilar förbjuds från år 2030 enligt ett förslag till ny irländsk klimatlag som presenterades i början av detta år.

Klimatlagen syftar till att förverkliga landets strategi för utsläppsminskning som publicerades i augusti 2019. Irland stöder EU:s målsättning om nettonoll utsläpp av växthusgaser senast år 2050 och den förslagna klimatlagen innehåller konkreta nationella mål för 2030 i linje med denna ambition. Förutom att förbjuda försäljning av bilar som kör på fossila bränslen 2030 skulle lagen förbjuda körning med bensin- och dieselbilar 2045.

Frankrike och Storbritannien har båda meddelat förbud mot försäljning av bensin- och dieselbilar från 2040, även om det senare kritiserades när det framkom att åtgärden inte skulle gälla hybridmodeller. Biltillverkare är oroade över trenden och beskrev liknande spanska förslag till ett förbud från 2040 som ”överdrivet”.

Flera städer uppvisar en otålighet kring den nationella nivåns förmåga att stifta relevanta lagar för att hantera utmaningarna med utsläpp av växthusgaser och försämrad luftkvalitet. Många städer och kommuner runt om i Europa har därför tagit fram lokala bestämmelser för att minska utsläpp och trängsel. Denna månad aktiverade Barcelona sin miljözon som täcker större delen av staden.

Källa: EndsEurope.com


Om fordonsprognoser


Trafikanalys har sedan flera år tillbaka haft regeringens uppdrag att ta fram en korttidsprognos för vägfordonsflottan , denna...

Kraftig ökning av antal laddstolpar krävs för att nå EU:s klimatmål


En femtonfaldig ökning av offentliga laddstolpar för elfordon till 2030 krävs för att stödja EU:s mål att bli klimatneutral i...

Nya bilar har svårt att nå EU:s utsläppsmål för 2021


Europeiska unionen har satt en gräns på 95g koldioxid/km i genomsnitt för nya fordon 2021, men ett år före tidsfristen når inte...