""

Antalet länder som motsätter sig EU:s mobilitetspaket ökade från sex till nio när transportministrarna i Bulgarien, Ungern, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Cypern och Malta klargjorde sina synpunkter i Bryssel.

Det var Cypern, Malta och Estland som anslöt sig till de sex länder som redan tidigare uttryckt motstånd mot EU-lagstiftningen på vägtransportområdet, som de ser som en protektionistisk åtgärd utformad för att skydda västeuropeiska fraktbolag från konkurrens.

Den 11 december nåddes ett preliminärt avtal mellan kommissionen, parlamentet och EU-rådet om det så kallade mobilitetspaketet. Enligt avtalet kommer nya striktare regler att gälla:

  • Lastbilsförare måste sova på ett hotell efter sex nätters sömn i förarhytten.
  • Förare måste återvända till sitt registreringsland en gång var fjärde vecka, oavsett var föraren befinner sig.
  • Lastbilar måste återvända till det land där företaget är baserat minst en gång var åttonde vecka.

Kritik mot förslaget

Motståndarna till förslaget pekar på den negativa klimatpåverkan som de nya åtgärderna kommer att medföra. Vid en tidpunkt då Europeiska kommissionen främjar sin Gröna giv måste tusentals tomma lastbilar korsa Europa för att följa de förnyade reglerna hävdar kritikerna.

Enligt den bulgariske transportministern Rossen Zhelyazkov är det främst de föreslagna reglerna som tvingar lastbilar att återvända till hemlandet var åttonde vecka och var fjärde vecka för förarna som de motsätter sig. Transportministern hävdar att Kommissionen utlovat att en konsekvensanalys skyndsamt ska upphandlas för att ytterligare belysa konsekvenserna av förslagen.

Källa: Euractiv.com