4 000 färre döda på EU:s vägar under pandemiåret 2020

""


Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att omkring 18 800 människor omkom i vägtrafiken under 2020, vilket utgör en minskning med 17 procent. I jämförelse med år 2019 motsvarar det en minskning med ungefär 4 000 personer. Sverige behåller sin position som trafiksäkraste landet i EU.

Kommissionen konstaterar att mellan 2010 och 2020 minskade antalet dödsfall i trafiken med 36 procent. Det innebär att målet om 50 procent färre dödsfall under detta decennium inte nås. Men med 42 dödsfall per 1 miljon invånare är EU fortfarande kontinenten med de säkraste vägarna i världen. Motsvarade genomsnitt för hela världen ligger på mer än 180. Sverige har alltjämt de säkraste vägarna i unionen (18/1 miljon) och Rumänien de dödligaste (85/1 miljon).

Lägre trafikvolymer, till följd av covid-19-pandemin, hade en tydlig, men icke kvantifierbar, inverkan på antalet trafikdödade. Preliminära uppgifter i USA visar dock att dödsfallen ökade 2020 trots lägre trafikvolymer. Vissa EU-länder har pekat på en ökning av riskbeteenden, särskilt fortkörning, under nedstängningarna i pandemins spår.

Källa: EU-kommissionen 


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).