""


Preliminära siffror från Europeiska kommissionen visar att omkring 18 800 människor omkom i vägtrafiken under 2020, vilket utgör en minskning med 17 procent. I jämförelse med år 2019 motsvarar det en minskning med ungefär 4 000 personer. Sverige behåller sin position som trafiksäkraste landet i EU.

Kommissionen konstaterar att mellan 2010 och 2020 minskade antalet dödsfall i trafiken med 36 procent. Det innebär att målet om 50 procent färre dödsfall under detta decennium inte nås. Men med 42 dödsfall per 1 miljon invånare är EU fortfarande kontinenten med de säkraste vägarna i världen. Motsvarade genomsnitt för hela världen ligger på mer än 180. Sverige har alltjämt de säkraste vägarna i unionen (18/1 miljon) och Rumänien de dödligaste (85/1 miljon).

Lägre trafikvolymer, till följd av covid-19-pandemin, hade en tydlig, men icke kvantifierbar, inverkan på antalet trafikdödade. Preliminära uppgifter i USA visar dock att dödsfallen ökade 2020 trots lägre trafikvolymer. Vissa EU-länder har pekat på en ökning av riskbeteenden, särskilt fortkörning, under nedstängningarna i pandemins spår.

Källa: EU-kommissionen