Cyklister i trafik

En deklaration om cykling visar att Europeiska kommissionen är beredd att lägga sin politiska tyngd för att stödja cykeln som färdmedel. Kommissionär Vălean framhåller att deklarationen kommer att förbättra cyklisternas trafiksäkerhet och skapa nya arbetstillfällen.

Idén om en cykeldeklaration kommer ursprungligen från cykelentusiasten och tidigare klimatkommissionären Frans Timmermans. Deklarationen innehåller trettiosex principer för att främja cykling som ska kunna ligga till grund för framtida lagstiftning. Dessa inkluderar att förbättra infrastrukturen, öka investeringarna i cykling, utveckla en cykeltillverkningsindustri i världsklass, stödja tvåhjulsturism och öka insamlingen av data om cykling.

Företrädare för cykelindustrin hyllande kommissionens initiativ. En företrädare för Europeiska folkpartiets grupp (EPP) menade att deklarationen kommer att bidra till att ”bekämpa klimatutmaningar och säkerställa modern rörlighet i städer” och välkomnar initiativets positiva bidrag till arbetstillfällen. Samma parlamentsledamot framhöll också att människor och regioner ska välja det transportsätt som passar dem bäst och framhöll att byte till cykel bör "baseras på preferenser och förbättrade villkor i stället för koldioxidskatter på bränsle".

Källor: Commission proposes list of principles to boost cycling across Europe (europa.eu)

Cycling gets boost from Brussels with EU declaration – EURACTIV.com