""


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även väg- och byggsektorn kommer att inkluderas.

För närvarande pågår en översyn av det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (EU ETS) som planeras vara avslutad i juni. Det var i samband med en debatt om grön teknik som energikommissionären avslöjade att väg- och byggsektorn kommer att inkluderas i EU ETS. Vidare avslöjades att förslaget kan kompletteras med åtgärder på skatteområdet ämnade att förhindra koldioxidläckage.

Franz Timmermans, kommissionären som ansvarar för klimatpolitiken, försökte senare tona ner sin kollegas uttalande genom att understryka att inga förslag är färdiganalyserade.

Källa: Euractiv.com