""


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även väg- och byggsektorn kommer att inkluderas.

För närvarande pågår en översyn av det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (EU ETS) som planeras vara avslutad i juni. Det var i samband med en debatt om grön teknik som energikommissionären avslöjade att väg- och byggsektorn kommer att inkluderas i EU ETS. Vidare avslöjades att förslaget kan kompletteras med åtgärder på skatteområdet ämnade att förhindra koldioxidläckage.

Franz Timmermans, kommissionären som ansvarar för klimatpolitiken, försökte senare tona ner sin kollegas uttalande genom att understryka att inga förslag är färdiganalyserade.

Källa: Euractiv.com 

 


Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...