""


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även väg- och byggsektorn kommer att inkluderas.

För närvarande pågår en översyn av det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (EU ETS) som planeras vara avslutad i juni. Det var i samband med en debatt om grön teknik som energikommissionären avslöjade att väg- och byggsektorn kommer att inkluderas i EU ETS. Vidare avslöjades att förslaget kan kompletteras med åtgärder på skatteområdet ämnade att förhindra koldioxidläckage.

Franz Timmermans, kommissionären som ansvarar för klimatpolitiken, försökte senare tona ner sin kollegas uttalande genom att understryka att inga förslag är färdiganalyserade.

Källa: Euractiv.com 

 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...