EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?

""


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även väg- och byggsektorn kommer att inkluderas.

För närvarande pågår en översyn av det europeiska handelssystemet med utsläppsrätter (EU ETS) som planeras vara avslutad i juni. Det var i samband med en debatt om grön teknik som energikommissionären avslöjade att väg- och byggsektorn kommer att inkluderas i EU ETS. Vidare avslöjades att förslaget kan kompletteras med åtgärder på skatteområdet ämnade att förhindra koldioxidläckage.

Franz Timmermans, kommissionären som ansvarar för klimatpolitiken, försökte senare tona ner sin kollegas uttalande genom att understryka att inga förslag är färdiganalyserade.

Källa: Euractiv.com 

 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...