""

Europeiska parlamentet antog den nya förordningen om ansvarsfördelning som innebär att utsläppsnivån minskas med 40 procent från vägtransporter, byggnader och jordbruk till 2030 i jämförelse med 2005 års nivå.

Med 486 röster för, 132 röster emot och 10 nedlagda röster antog parlamentet en omarbetning av den så kallade förordningen om ansvarsfördelning. Förordningen innehåller bindande årliga mål för att minska växthusgasutsläpp från vägtransport, uppvärmning av byggnader, jordbruk, småskaliga industrianläggningar och avfallshantering. Beslutet innebär att EU:s utsläppsminskningsmål ökas från 30 till 40 procent jämfört med 2005 års nivåer.

I nästa steg ska förordningen formellt godkännas av rådet. Den kommer sedan att offentliggöras i EU:s officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare.

Källa: Klimatet: Parlamentet röstar för att minska EU-ländernas utsläpp med 40 procent | Nyheter | Europaparlamentet