Nya förslag för att stärka passagerares rättigheter och bättre tillgång till reseinformation

""

Europeiska kommissionen har lämnat flera nya förslag som syftar till att stärka passagerarnas rättigheter och tillämpningen av dessa, inte minst reglerna för ersättning till flygpassagerare. Ett ytterligare syfte är att ge passagerare bättre tillgång till reseinformation. Konsumentorganisationer anser att förslagen inte går tillräckligt långt.

Enligt kommissionen är den befintliga förordningen om passagerares rättigheter och paketresedirektivet bra, men många passagerare får ändå problem eftersom reglerna inte följs. Förhoppningen är att de nya reglerna ska förbättra tillsynsmekanismerna och reglerna för ersättning till flygpassagerare. Förslagen ska enligt kommissionen åstadkomma följande förbättringar:

  • Personer med funktionsnedsättning som reser med flyg ska inte behöva betala för ledsagaren om flygbolagen ställer krav på ledsagning.
  • Passagerare ska få större klarhet i vem som är ersättningsskyldig när flygbiljetter köps via mellanhänder (t.ex. resebyrå): transportbolaget eller mellanhanden.
  • Passagerare ska få bättre information och skydd vid multimodala resor.
  • Förskottsbetalningen för paketresor vid bokningstillfället får inte uppgå till mer än 25 procent av paketpriset upp till 28 dagar före avresan.
  • Om återbetalning sker genom värdecheckar ska automatisk återbetalning ske om checken inte används före sista giltighetsdag och skydd ska också ges mot reseföretagets insolvens.
  • Rätt att få tillbaka pengar inom 14 dagar.

Den europeiska konsumentorganisationen BEUC ansåg att paketet var ett steg i rätt riktning, men såg brister i skyddet vid flygbolagskonkurser. Lobbygruppen Airlines for Europe (A4E) kallade dagens förslag "ett första steg för att skapa enhetlighet i det snåriga regelverket gällande passagerarrättigheter i Europa", men sa att mer borde göras för att förbättra tydligheten.

Källor: Nya förslag ger passagerarna bättre rättigheter och enklare tillgång till reseinformation - Europeiska kommissionen (europa.eu)

After COVID travel chaos, EU Commission aims to boost passenger rights – Euractiv