Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix

Vindkraftverk Foto: Mostphotos/Willem van urk


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för första gången någonsin enligt Europeiska kommissionens elmarknadsrapport. Rapporten pekar också på att efterfrågan på elfordon var stark under slutet av 2020.

Elmarknadsrapporten bekräftar att kombinationen av pandemisk efterfrågechock och gynnsamma väderförhållanden för förnybara energikällor förändrade elmixens struktur väsentligt under 2020. Kol- och brunkolsproduktionen minskade med 22 procent (-87 TWh) och kärnkraftsproduktionen sjönk med 11 procent (-79 TWh). Gas påverkades mindre på grund av det gynnsamma priset och bidrog till ett skifte från kol till gas.

När konsumtionen sjönk ökade andelen förnybara energikällor i mixen till 39 procent och slog fossila bränslen (36%) för första gången. Baserat på preliminära uppskattningar minskade koldioxidavtrycket i kraftsektorn i EU med 14 procent 2020.

Ökningen av förnybar elproduktion i EU fick draghjälp av 29 GW ny sol- och vindkapacitet under 2020, vilket är jämförbart med 2019 års nivåer. Detta visar att pandemin inte signifikant saktade ner expansionen av förnybara energikällor. I takt med att utsikterna för utsläppsintensiv teknik försämrats och koldioxidpriserna stiger, har allt fler kolkraftverk stängts i förtid.

Efterfrågan på elektriskt laddningsbara fordon (ECV) fortsatte att öka under sista kvartalet 2020, med nästan en halv miljon nya ECV-enheter registrerade över hela EU. Detta var den högsta siffran som registrerats och motsvarar en marknadsandel på 17%, mer än två gånger högre än i Kina och sex gånger högre än i USA.

Källa: Europeiska kommissionen