Bilars utsläpp 14 procent högre än biltillverkarnas egna uppgifter

""

Skillnaden mellan officiella och verkliga utsläpp från bilar har ökat under de senaste fem åren trots att avancerade testprocedurer har införts för att förhindra en sådan avvikelse.

En studie utförd av International Council for Clean Transportation (ICCT), den icke-statliga organisationen som hjälpte till att avslöja "dieselgate"-skandalen, visar att när officiella och verkliga utsläppsvärden för personbilars koldioxidutsläpp i Europa jämförs, stämmer inte siffrorna överens.

I studien analyserades utsläppsdata som rapporterats av Europeiska miljöbyrån tillsammans med verklig bränsleförbrukningsinformation från mer än 160 000 förbränningsmotorer och hybridbilar som rapporterats av konsumenter.

ACEA, en branschorganisation som representerar biltillverkare, ifrågasatte studien genom att hävda att uppgifterna som ICCT använde för verkliga koldioxidutsläpp "inte är helt representativa" för verkligheten.