Människor på tunnelbaneperrong

Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva olika omvärldstrender och dess effekter.

Läs/ladda ner publikation

PM 2016:16
Publicerad:  23 december 2016

I denna PM analyseras om och i så fall hur ett antal trender inom transportområdet kan komma att påverka möjligheterna att nå jämställdhetsmålen inom transportpolitiken.