Väg med bilar i snötäckt landskap

Åren 2011 till 2013 arrangerade Trafikanalys nordiska seminarier under rubriken "Nordiska vägar mot en effektivare transportpolitik".

Läs/ladda ner publikation

År 2011 var temat målstyrning och myndighetsorganisation, året därefter stod kostnadskontroll och kvalitetssäkring av beslutsunderlag i fokus. År 2013 var temat omvärldsanalys.