Väg med bilar i snötäckt landskap

Åren 2011 till 2013 arrangerade Trafikanalys nordiska seminarier under rubriken "Nordiska vägar mot en effektivare transportpolitik".

Läs/ladda ner publikation

År 2011 var temat målstyrning och myndighetsorganisation, året därefter stod kostnadskontroll och kvalitetssäkring av beslutsunderlag i fokus. År 2013 var temat omvärldsanalys.


Kvalitetssäkring och kostnadskontroll i de nordiska länderna

Infrastruktur tar stora resurser i anspråk och drabbas ofta av fördyringar i form av tids- och kostnadsöverskridanden. Det är...

Struktur och styrning av de statliga transportmyndigheterna i de nordiska länderna

Mot bakgrund av de senaste myndighetsreformerna som genomförts i de nordiska länderna ger denna rapport en översiktlig bild av...