Godståg i trafik

Kompetensförsörjning är en viktig faktor för att kunna uppfylla de transportpolitiska målen i framtiden.

PM 2015:8
Publicerad:  26 maj 2015

Trafikanalys har genomfört en kartläggning av yrkesutbildning som bedrivs i regi av Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Trafikverket. Föreliggande PM behandlar Trafikverkets utbildningar, med fokus på Järnvägsskolan. Utbildningarnas organisation och finansiering idag belyses mot den reformerade myndighetsstruktur och nya marknadsförutsättningar som nu föreligger.