""


Promemoria med bilagor till rapporten 2020:4 Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader.


Transportsektorns samhällsekonomiska kostnader - rapport 2020

Trafikanalys har regeringens uppdrag att varje år rapportera analyser av transportsektorns samhällsekonomiska kostnader i...