Statistik om kommersiell linjetrafik på vatten 2012 - en pilotstudie

Färja

Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att inhämta kunskaper för att utföra en regelrätt statistikinsamling har Trafikanalys under 2013 gjort en pilotundersökning om utbud, resande och fartygsflotta inom den kommersiella linjetrafiken på vatten under 2012.

Resultat och lärdomar från pilotundersökningen redovisas här.