Färja

Sedan den 1 augusti 2012 omfattas all regional kollektivtrafik på vatten av lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1065). För att inhämta kunskaper för att utföra en regelrätt statistikinsamling har Trafikanalys under 2013 gjort en pilotundersökning om utbud, resande och fartygsflotta inom den kommersiella linjetrafiken på vatten under 2012.

Resultat och lärdomar från pilotundersökningen redovisas här.


Jämställdhetsanalys av trender inom transportsektorn

Trafikanalys har i uppdrag att bedriva omvärldsanalys inom transportområdet. En del i detta är att identifiera och beskriva oli...

Transportmodeller - problem, möjligheter och framtida behov i Sverige och Norge

De transportmodeller som används för att planera och utvärdera åtgärder i transportsystemet förutsäger människors beteende med...

Så har trafiken påverkats av ID-kontroller i Öresundsregionen

Trafikanalys har genomfört en analys av hur ID-kontrollen som infördes den 4 januari 2016 kortsiktigt påverkat resenärer och...