Tom Petersen

Tom Petersen
Kvalificerad utredare tom.petersen@trafa.se 010-414 42 11 076-128 74 07 Avdelningen för utvärdering och nulägesanalys Tom arbetar med utredningar om kollektivtrafik, cykling och särskilda persontransporter samt frågor som rör tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Han ingår också i användarrådet för persontransporter.