Gör ditt eget statistikurval

Statistiken beskriver huvuddragen i utvecklingen av järnvägstransporter. Det som redovisas är bland annat antal resor, godsmängd och transportarbete (personkilometer och tonkilometer). 

Här kan du gör ett eget urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram ur den befintliga statistiken. 

Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till.

Logotyp Officiell statistik