Anders Jäder

Anders Jäder
Kvalificerad statistiker anders.jader@trafa.se 010-414 42 30 070-305 11 84 Avdelningen för statistik

Foto: Mostphotos

Ny kartläggning av dagligvaruhandelns transporter

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och har nu i samarbete med Svensk Dagligvaruha...

Tågresenärer Foto:Mostphotos

Järnvägstransporter 2024 kvartal 3

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under tredje kvartalet 2024.

Dubbelkopplat tåg

Järnvägstransporter 2024 kvartal 2

Publicering av statistiktabeller för järnvägstransporter under det andra kvartalet 2024.

""

Järnvägstransporter 2024 kvartal 1

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under första kvartalet 2024.

Räls Foto: Mostphotos

Bantrafik 2023

Publicering av statistiktabeller, statistikblad och pressmeddelande om bantrafiken under 2023.

Godsvagnar

Järnvägstransporter 2023 kvartal 4

Publicering av statistiktabeller om järnvägstransporter under fjärde kvartalet 2023.

""

Ny kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och genomför nu i samarbete med Svensk...