Anders Jäder

bild på en medarbetare
Kvalificerad statistiker anders.jader@trafa.se 010-414 42 30 070-305 11 84 Avdelningen för statistik

""

Ny kartläggning av varutransporter i dagligvaruhandeln

Trafikanalys gör regelbundet beskrivningar av utvecklingen inom transportområdet och genomför nu i samarbete med Svensk...