Användarrådet för statistik om godstransporter

I detta användarråd diskuterar vi statistik om godstransporter. Fokus är liksom i de andra användarråden statistikens relevans och tillgänglighet.

Användarrådet för statistik om godstransporter träffas minst en gång per år. Det är Trafikanalys avdelning Utvärdering, nulägesanalys och statistik som ansvarar för användarrådet.

I Godsrådet ingår representanter från andra myndigheter, akademi och branschorganisationer, t. ex.

 • Näringsdepartementet,
 • Trafikverket,
 • Transportstyrelsen,
 • Energimyndigheten,
 • VTI,
 • IVL,
 • Transportföretagen,
 • Tågoperatörerna,
 • Sveriges åkerier,
 • Skogforsk,
 • Skogsindustrierna,
 • Jernkontoret,
 • SKL och
 • Jernhusen.