Lastning av container på fartyg


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller, statistikblad och pressmeddelande om sjötrafiken under 2022 kvartal 1.

Här hittar du statistiken om sjötrafik