Göteborgs hamn Foto:Mostphotos


          Logotyp Sveriges officiella statistik

Publicering av tabeller och pressmeddelande om sjötrafiken under tredje kvartalet 2023.

Här hittar du statistiken om sjötrafik


Certifiering av ombordpersonal på inre vattenvägar

Förhandlingspersoner från EU-parlamentet har kommit överens med det maltesiska ordförandeskapet om gemensamma regler för...

Globalt system för växthusgasrapportering inom sjöfarten och begränsning av svavel

EU välkomnar Internationella sjöfartsorganisationens, IMO (International Maritim Organisation), antagande av ett system för att...

Europeiska revisionsrätten dömer ut EU-investeringar i hamnar

En tredjedel av EU:s investeringar i hamnar, såsom kajer, dockor och vågbrytare mellan år 2000 och 2013 var oändamålsenliga och...