""

Vi på Trafikanalys vill påminna dig som företagare om att, trots den rådande situationen, fortsätta att lämna uppgifter till Trafikanalys olika företagsundersökningar. Det är av stor vikt.

I dessa tider är kanske inte en undersökning för statistiska ändamål det första man tänker på, men när samhället sätts på prov som nu, har information från dig och ditt företag ett större värde än någonsin för samhället. Detta för att kunna belysa hur transporter och resande påverkas av vår situation just nu.

På grund av covid-19 står hela världen inför ett tufft ekonomiskt läge. Vi har förståelse för att covid-19 och alla åtgärder kring det sannolikt påverkar din verksamhet på många olika sätt. Vi är tacksamma för dina uppgifter.

Har du frågor?

Om du har frågor kring att lämna uppgifter så hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna (kontaktuppgifter finns under respektive undersökning nedan).

Företagsundersökningar som pågår eller är planerade och som Trafikanalys genomför inom ramen för Sverige officiella statistik.

Lastbilstrafik

Bantrafik och Järnvägstransporter

Regional kollektivtrafik och Kommersiell linjetrafik på väg

Sjötrafik och Fartyg

Postverksamhet

Televerksamhet

Varuflöden