Gör ditt eget statistikurval

Statistiken innehåller beskrivningar av ekonomiska förhållanden inom sjötransporter och övriga stödtjänster kopplade till sjöfart.

Företagens lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar och andra basfakta och nyckeltal redovisas över delbranscher, storleksklasser och ägandekategorier. Nettoomsättning, rörelsekostnader och balansposter redovisas på detaljerad nivå.

Här kan du gör egna urval ur den officiella statistiken på området. Genom ett enkelt urval kan du exempelvis skapa en tidsserie eller ett diagram. Observera att alla uppgifter, som finns publicerade på Trafikanalys webbplats, kanske ännu inte är tillgängliga i den här urvalsfunktionen. Det fullständiga underlaget är fortfarande tillgängligt via filerna på sidan för Sjöfartsföretag. Till höger på den här sidan hittar du också en guide som kan hjälpa dig att göra ett urval. Här hittar du också en video som visar hur ett urval kan gå till. 

Logotyp Officiell statistik