Nu på måndag, den 25 november, är det för andra gången i ordningen dags för Trafikanalys konferens: ”Transporter i förändring”. Vi ser fram emot en högintressant dag på Hilton Stockholm vid Slussen, där såväl flera av våra egna medarbetare som inbjudna talare presenterar aktuell information om utvecklingen på transportområdet.

Det jag tycker gör vår konferens extra intressant är att den sätter fokus på hur transportsystemet påverkar och påverkas av stora, omvälvande samhällsförändringar. Vill du t.ex. veta hur den internationella sjöfarten påverkas av internationellt handelskrig och Brexit? Eller är du nyfiken på Trafikverkets bild av vilka trender som påverkar transportsystemet allra mest? Ja, då är konferensen ett givet val på måndag.

Av alla spännande teman vill jag också särskilt nämna den session som handlar om hur Trafikverkets nya (och drastiskt förändrade) koldioxidvärdering kan påverka frågor kring prissättning och investeringar på transportområdet. Detta eftersom ämnet redan har rönt stor uppmärksamhet som något med mycket stor påverkanspotential, inte bara bland oss transportnördar.

Hoppas vi ses!

//Mattias


Goda hälsoeffekter av aktiva transporter

Det finns en tendens att i debatten om transporter lägga fokus vid det negativa, de kostnader som uppstår till följd av att vi...

Transportstatistiken - en guldgruva

Trafikanalys har i uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Inom ramen för...

Välkommen till Trafikanalys GD-blogg!

Här kommer jag - Mattias Viklund - att med jämna mellanrum publicera tankar om vår verksamhet och om transportområdet utifrån...