Transportstatistiken - en guldgruva

Trafikanalys har i uppdrag att ansvara för att samla in, sammanställa och sprida statistik på transportområdet. Inom ramen för detta uppdrag publicerar vi officiell statistik inom flera olika områden: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart, Luftfart, Postverksamhet, Televerksamhet, Kommunikationsvanor, Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor. Varje år publicerar vi drygt 20 statistikprodukter, varav det absoluta flertalet är en del av Sveriges officiella statistik.

Vår statistik är verkligen en guldgruva för den som är intresserad av transportområdet. Jag tror faktiskt att det räcker alldeles utmärkt med att vara lite lagom intresserad av transporter, men nyfiken i största allmänhet, för att uppskatta mycket av den kunskap som kan tas fram. Ett av våra viktigaste utvecklingsprojekt på statistiksidan handlar dessutom om att skapa en interaktiv statistikportal, där du själv kan ta fram och presentera statistik på det sätt du vill. Här kan du alltså göra egna urval ur statistiken.

Jag kommer att presentera en del spännande statistik på denna blogg framöver – användbar både för dig som är en professionell användare och för dig som är mer av en glad amatör.

Är du intresserad av internationella handelsmönster kan det till exempel vara intressant att veta att det inom sjötrafiken är Tyskland som är den största mottagaren av gods från svensk hamn, följt av Storbritannien. 14,5 miljoner ton gods anlöpte till tysk hamn och 7,5 miljoner ton till brittisk hamn.

Något du inte behöver statistik för att veta är förstås att cyklingen ökar, det räcker ju att titta ut genom fönstret för att förstå det. Eller – vänta ett tag – det stämmer faktiskt inte: om man jämför med hur det såg ut på 1990-talet har cyklingen faktiskt minskat. En bidragande orsak är att barn och ungdomar cyklar mindre än vad de brukade göra.

Till sist – är du en av dem som tycker om att leka ”gissa färgen på bilen” när du åker bil med familjen? Då kan du ha nytta av att granska vår statistik innan avresa: stalltipset är att välja grå färg, se bara till att du kan argumentera för att grått och silver tillhör samma kategori.