Nu är det slut på sommarledighet för den här gången. Batterierna är förhoppningsvis fulladdade inför ett nytt arbetsår och fokus skiftas från det nära förestående till frågor av mera långsiktig natur. Hjärnan behöver ställa om från att komma ihåg att packa solskyddsmedel (eller kanske snarare paraply) till dagens utflykt, till att fundera på utformningen av det framtida transportsystemet.

Den svenska förvaltningsmodellen innefattar flera metoder för att belysa viktiga samhällsfrågor. Regeringen kan till exempel ge en myndighet eller en enskild i uppdrag att titta på en fråga. En vanlig metod är också att tillsätta en särskild utredning, inte minst när det gäller frågor som kan komma att föranleda lagändringar.

Ett sätt att få ett grepp om den svenska samhällskartan är därför att kika på vilka uppdrag som regeringen har beslutat om.

De senaste månaderna har det beslutats om ett flertal uppdrag med stor relevans för transportområdet. Ett intressant sådant är uppdraget till professor John Hassler, att analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55. Klimatpaketet har under det svenska ordförandeskapet antagits i rask takt. Paketet innebär en markant högre europeisk ambition på klimatområdet – och det finns tydliga behov av denna genomlysning av möjliga konsekvenser för den nationella klimatpolitiken, inte minst när det gäller de särskilda nationella utsläppsmål som har satts upp på transportområdet.

Senast idag läste jag om ett annat spännande uppdrag från regeringen, nämligen ett uppdrag till Transportstyrelsen att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Användningen av drönare, inte minst för privat bruk, har som bekant ökat. Drönare har potential exempelvis på godstransportmarknaden, med möjligheter att leverera exempelvis mat och mediciner i svåråtkomliga områden.

Till sist vill jag förstås nämnaden utredning som jag ansvarar för och som beslutades om under försommaren. Fokus ligger här på att främja elektrifierade transporter genom att föreslå åtgärder som undanröjer onödiga hinder för elektrifieringen. Jag är personligen mycket laddad för uppgiften och ser fram emot att tillsammans med mina utredningssekreterare rivstarta hösten med att samla in så mycket kunskap som möjligt för att så småningom kunna leverera ett gott underlag till regeringen.

//Mattias