Med koll på omvärlden

I vår instruktion fastställs att Trafikanalys ska bedriva omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom transportområdet. Ansvaret för verksamheten ligger på avdelningen för styrmedels- och omvärldsanalys, men jag skulle vilja påstå att praktiskt taget hela myndigheten ägnar sig åt omvärldsanalys på regelbunden basis.

Varje fredagsmorgon inleds nämligen med vad vi kallar för ”Veckans spaning”, där en medarbetare presenterar en djupdykning för oss övriga. Det brukar vara mycket spännande spaningar – eftersom vi har ägnat oss åt dem under några år har vi hunnit samla på oss många exempel, så jag kan inte presentera dem alla här. Men några rubriker vill jag ändå lyfta fram: idrottsresors bidrag till klimatutsläpp, infrastrukturens plats i svenska regeringsförklaringar, en historik över svenska kanaler för sjöfartstransporter och en diskussion om utmaningen med returer inom e-handeln.

Det här sättet att arbeta bidrar till en kultur av internt lärande och gör att vi på ett bra sätt håller oss uppdaterade, vilket i sin tur är positivt när vi tar fram våra externa produkter. För omvärldsanalysen står förstås inte enbart på interna ben. Tvärtom försöker vi vara externt fokuserade, bland annat genom våra nyhetsbrev (dels ett mera allmänt nyhetsbrev, dels en särskild europeisk utblick), men även genom att vi tar fram särskilda rapporter med ett tydligt omvärldsfokus. Ett par exempel på detta är vår promemoria om coronapandemins påverkan på trender i transportsektorn och vår framåtblick på eldrivna vägfordon.

Följ oss gärna genom våra nyhetsbrev, ta del av våra publikationer och delta gärna på våra webbinarier. Under våren kommer flera webbinarier, bland annat kring vårt uppdrag om färdtjänst och om vår årliga uppföljning av de transportpolitiska målen.