Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu är obesvarade. Jag är lika nyfiken som alla andra på hur det kommer att gå, men är samtidigt full av tillförsikt över att jag kommer att få svar. Mycket tack vare det arbete som Trafikanalys bedriver.

Hur kommer det till exempel att gå med punktligheten på järnvägen? Under 2022 var utvecklingen tyvärr negativ, vilket vi konstaterade i vår statistikpublicering för någon vecka sedan. Tillförlitligheten för persontågen nådde under 2022 den lägsta nivån under de senaste tio åren. Trafikanalys fortsätter att följa utvecklingen – under våren kommer en första indikation på utvecklingen under 2023.

Elektrifieringen, denna nyckel till omställningen av transportsystemet, hur går det med den? Jo, på personbilssidan går det fortsatt starkt. Under december 2022 nyregistrerades enligt vår fordonsstatistik 18 207 elbilar, vilket är det högsta antalet någonsin under en enskild månad. Detta trots komponentbrist, ekonomiskt bistra tider och slopad klimatbonus. Men då ska vi komma ihåg att de bilar som nu tas i bruk för första gången ofta har beställts för 6–12 månader sedan (leveranstiden är lång just på grund av komponentbristen), under en tid när de ekonomiska styrsignalerna kanske inte helt hade sjunkit in hos svenskarna och när klimatbonusen vid köp av nya bilar fortfarande fanns. Det vore konstigt om det inte framöver kommer att bli något hack i kurvan, både vad gäller fordonsflottan i sin helhet och vad gäller elbilar i synnerhet. En första indikation kommer under alla omständigheter i Trafikanalys fordonsprognoser i maj.

En annan högst intressant fråga inför 2023 är vad som kommer att finnas med i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Den nya regeringen signalerar ett annat fokus för sin politik – och till sin hjälp kommer man bland annat att ha det underlag som Trafikanalys har levererat, och vi kommer också att bistå Regeringskansliet med fortsatta analyser och konsekvensbedömningar under året.

Klimatfrågan sorterar under det transportpolitiska hänsynsmålet. Hur det går i arbetet för att nå detta och de andra delarna av det övergripande transportpolitiska målet kommer vi också att få veta under året – genom Trafikanalys årliga måluppföljning.

Frågorna är således många – men de har ett gemensamt. Trafikanalys kommer att bidra till svaren.

//Mattias