En rivstart på 2024 – Transportforum, regleringsbrev och webbinarier

Nu har julen snart dansats ut och de s.k. oxveckorna väntar. Fast är man i transportbranschen brukar januari inte vara särskilt tung, eftersom man då har Transportforum i Linköping att se fram emot. I år tror jag att Trafikanalys slår vårt tidigare rekord när det gäller antal deltagare på denna konferens – läs gärna mer här för att få koll på oss.

Januari betyder för en myndighet också ett nytt regleringsbrev att förhålla sig till. En viktig del av Trafikanalys regleringsbrev för 2024 är uppdraget att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn. Vi ska inom ramen för detta uppdrag kartlägga tänkbara konsekvenser av en storskalig elektrifiering av transportsektorn när det gäller markanvändning, elnät och beredskap, lokalt, regionalt och nationellt. Flera andra myndigheter har också fått nya uppdrag med koppling till elektrifieringen, vilket förstås ligger väl i linje med inriktningen på regeringens politik på transport- och klimatområdet.

Året i övrigt kommer att bjuda på mycket intressant från vår sida. Vår tanke är att i än högre grad än tidigare berätta om vår verksamhet på olika webbinarier. Faktum är att vi redan har rivstartat med ett webbinarium där vi gick igenom fordonsåret 2023. Senare i vår kommer vi återkomma till fordonsflottan, då i form av våra återkommande prognoser. Naturligtvis presenterar vi även vår uppföljning av de transportpolitiska målen.

Håll utkik!

//Mattias