""

Den 17-18 januari genomförs Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens inom transportsektorn. Trafikanalys presenterar i flera sessioner under konferensen.

Transportforum har arrangerats av VTI i 40 år och årets konferens innehåller ett 90-tal sessiorer med flera hundra presentationer. Temat för årets inledande delar av konferensen är: "Framtid och visioner".

Förutom att delta i ett antal sessioner deltar också Trafikanalys i en monter tillsammans med de övriga transportmyndigheterna Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Transportstyrelsen samt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Energimyndigheten.

I montern samlas bland annat myndigheternas generaldirektörer att ge sin syn på temat för konferensen - Framtid och visioner - under en GD-panel onsdag 17 januari med start 15.00.

Nedan hittar du en sammanställning av de programpunkter där Trafikanalys medverkar.

17 januari

 • Vem väljer en elbil? De svenska hushållens val av elbilar och laddhybrider
  Mikael Levin, Studion (Konsert och kongress), 11.30-11.45
  ------------------------------------------------------------------
 • Granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll 
  Patrik Tornberg, Wallenbergsalen (Östergötlands museum) 13.55-14.15
  -----------------------------------------------------------------
 • Körsträckor – hur kan vi bättre fånga elektrifieringens betydelse?
  Maria Melkersson, Poster, Marmorfoajén (Konsert & Kongress) 16:55-17:00

18 januari

 • Förutsättningar och styrmedel för ökad elsjöfart
  Björn Olsson, Wallenbergsalen (Östergötlands museum), 10.25-10.45
  -----------------------------------------------------------------
 • Kan mobilnätsdata beskriva svenskarnas resande?
  Björn Tano, Pluto (Scandic Frimurarehotellet), 10.30-11.00
  -----------------------------------------------------------------
 • Tydligare kriterier för färdtjänsttillstånd – eller: Hur långt får det vara till bussen för att kunna få färdtjänst?
  Tom Petersen, Sonaten (Konsert och kongress), 10.35-10.55
  ---------------------------------------------------------------------
 • Trafikens externa effekter och internalisering över tid
  Anders Ljungberg, Wallenbergsalen (Östergötlands museum), 12.35-12.55
  ---------------------------------------------------------------------
 • Utvärdering av Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen
  Anders Brandén Klang, Operan (Konsert och kongress) 12.35-13.05
  ---------------------------------------------------------------------
 • Att följa upp det transportpolitiska funktionsmålet – utvecklingsarbetet
  Krister Sandberg, Operan (Konsert och kongress), 13.05-13.25
  ---------------------------------------------------------------------
 • Lätta lastbilar - ny statistik om en växande och betydelsefull fordonspark
  Maria Melkersson, Kulturen (Konsert och kongress), 13.40-14.00
  ---------------------------------------------------------------------
 • Fit for 55 – Transportpolitikens nya ramar
  Lisa Eriksson, Musikalen (Konsert och kongress), 14.30-14.50
  ---------------------------------------------------------------------
 • Session 1:6 Drivkrafter till ägande och användning av bil
  Moderator Mikael Levin, Wallenbergsalen (Östergötlands museum) 14.30-15.30