Uppdrag om kunskapsunderlag för elektrifiering

Foto:Mostphotos

Trafikanalys har i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsunderlag om en storskalig elektrifiering av transportsektorn.

Det är i Trafikanalys regleringsbrev för 2024 som uppdraget formuleras. Det nya kunskapsunderlaget ska innehålla en kartläggning av tänkbara konsekvenser av en storskalig elektrifiering av transportsektorn när det gäller exempelvis markanvändning, elnät och beredskap, både lokalt, regionalt och nationellt. Analysen ska även omfatta elektrifiering av luftfart och sjöfart.

I underlaget ska det också ingå en uppdaterad analys av hur ägande och den regionala fördelningen av elfordon ser ut, samt en analys av marknadsutvecklingen efter 2030.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Statens energimyndighet och redovisas senast den 30 november 2024 till Regeringskansliet.