Intensiv verksamhet inför julefriden

Nu är det snart dags för julefrid, men än så länge pågår intensiv verksamhet på Trafikanalys. Flera regeringsuppdrag ska avrapporteras i dagarna.

Ett projekt har tagit sig an två (närliggande) uppdrag på en och samma gång; att utreda förutsättningarna för elektrifiering i sjöfarten och att belysa förutsättningarna för ökad användning av land- och laddström i sjöfarten. Jag har tidigare bloggat om både elflyg och elbilar och detta blir ännu ett exempel på den avgörande betydelse som elektrifieringen har för omställningen av transportsystemet.

Ett annat projekt har med vår stora Varuflödesundersökning (VFU) som grund gjort en kartläggning av de viktigaste varutyperna som förekommer och över vilka stråk dessa färdas. Projektet ter sig särskilt relevant i ljuset av den sårbarhet i världshandeln som blev uppenbar i samband med pandemin, men även när ett stort fartyg grundstötte och blockerade transporter via Suezkanalen.

Apropå godstransporter så har det också blivit dags för oss att lämna en slutrapport i projektet som har arbetat med att utvärdera och följa upp Sveriges nationella godstransportstrategi. Det är ett spännande arbete som har pågått i fyra år som nu tar slut. Vi understryker dock i slutrapporten att vi inte ser att det långsiktiga arbetet för att stärka godstransportsystemet därmed bör ta slut – tvärtom finns fortsatt stora utmaningar på området och det är nu läge att ytterligare växla upp på de områden där det har skett framsteg, och att med nya kraftfulla åtgärder ta sig an de områden där det har gått trögt trots att det har funnits en strategi.

En analysverksamhet kan inte enbart ägna sig åt omfattande produktion. Ibland behövs tid för reflektion också, vilket vi ägnade oss åt på våra s.k. myndighetsdagar i gränslandet Jämtland/Härjedalen för ett par veckor sedan. Med hjälp av ett inspirerande vinterlandskap tog vi oss an flera strategiska frågor. Fortsatt hybridarbete, långsiktighet och kloka prioriteringar, samt ett arbetssätt som låter oss dra nytta av att ha kontor på två platser var några teman. Därmed går vi in i julefriden både nöjda med vårt produktiva år och med en känsla av att ha blivit ännu lite klokare.

God jul och gott nytt år!