De senaste 200 åren har vi kunnat se några avgörande teknikskiften inom transportområdet. På 1800-talet rullades järnvägen ut i stor skala, vilket möjliggjorde frakt av både gods och personer på ett helt annat sätt än tidigare. På 1900-talet lyckades människan bemästra fysikens lagar genom att bygga flygmaskiner som ökade möjligheten att röra sig över stora avstånd än mer.

Däremellan skedde det teknikskifte som kanske mer än något annat har påverkat oss i vardagen; vi tog steget från att transportera oss via häst och vagn till att färdas med bilar. Förbränningsmotorerna gav oss möjlighet att uppnå hästkrafter som vanliga hästar inte mäktade med. Och det gick snabbt. I denna artikel ser vi två bilder. En från 1900 där 5th Avenue i New York är full med hästar. Tittar man noga ser man faktiskt en bil också. Den andra bilden är från samma gata 13 år senare – och då får man anstränga sig noga för att hitta den enda hästen bland mängder av bilar.

För närvarande upplever vi ett teknikskifte av nästan samma dimensioner, nämligen övergången från bilar med traditionella förbränningsmotorer som drivs med bensin eller diesel till bilar med elmotorer och batterier. Drivkrafterna bakom teknikskiftet skiljer sig åt – bilen ökade mobiliteten och förenklade vår vardag, även om det med tiden visade sig att vi fick betala ett pris inte minst i form av effekter på miljö och klimat. Dessa effekter har i sin tur varit den primära drivkraften bakom det pågående skiftet till elbilar, som nu har tagit fart ordentligt efter att utvecklingen initialt har bromsats just för att elbilarna inte har kunnat konkurrera med traditionella bilar i termer av mobilitet och enkelhet.

Nu etableras ett nät av laddinfrastruktur som kan konkurrera med nätet av bensinstationer och det byggs alltfler bilar som har en räckvidd på uppemot 50 mil och i en del fall ännu mer. Till detta kommer prisutvecklingen. Många har kanske avskräckts av höga priser på elbilar, men nu finns till följd av konkurrens och teknisk utveckling bättre möjligheter att köpa en elbil som inte kostar multum. Dessutom är elbilen billigare i drift, vilket Bil Sweden kunde rapportera nyligen.

Bilden nedan, som baseras på vår fordonsstatistik, visar vad som pågår. Här kan vi tydligt se att andelen elbilar (inklusive rena elbilar, elhybrider och laddhybrider) av alla nyregistrerade personbilar har gått från att vara i klar minoritet så sent som 2018 nu är i majoritet.

Fortsättning följer. I maj kommer nya spännande siffror från oss, eftersom vi då publicerar nya prognoser över fordonsflottans sammansättning och dessutom levererar en särskild analys av den eldrivna fordonsflottan.

//Mattias