Pandemins effekter, på myndighetens interna processer och externa produkter men också på transportsystemet i stort, är något som har varit ett vanligt tema i mina blogginlägg de senaste ett och ett halvt åren. Nu är min förhoppning att detta tema kommer att bli mindre frekvent...

...i och för sig är jag övertygad om att vi kommer att lägga en hel del resurser på att inom överskådlig framtid analysera de bestående effekterna på transportsystemet och med bäring på transportpolitiska överväganden, men i likhet med alla andra vill jag förstås att pandemin ska få ett definitivt slut. Nu tycker jag ändå att vi kan skåda ljuset i tunneln – Sverige har ju öppnat upp igen, vilket märks på många sätt. Även Trafikanalys börjar nu gradvis återgå till lite mer av den arbetsplats som vi var innan pandemin slog till.

Men inte helt och fullt – i likhet med många andra myndigheter har vi under en tid varit fullt upptagna med att ta fram riktlinjer och ingå överenskommelser kring hur vi ska arbeta i den postpandemiska tillvaron. För mig har det varit viktigt att signalera att vi är en arbetsplats som är öppen för mer flexibla arbetsformer framöver. Många medarbetare väljer också att utnyttja möjligheten att arbeta hemifrån mera regelmässigt. Förutom att ökat arbete hemifrån kan erbjuda bättre möjligheter till fokus och en möjlighet att hantera det tuffa vardagspusslet, inte minst som småbarnsförälder, finns det också positiva effekter av ett minskat vardagsresande genom minskad trängsel och minskade utsläpp.

Men kontoren erbjuder möjligheter till kreativa möten och social samvaro, vilket också är mycket viktigt för en kunskapsmyndighet som Trafikanalys, och kan för många erbjuda en bättre arbetsplats i termer av utrustning och utrymme. Så vi behåller våra kontor och arbetar på flera sätt för att göra dem så ändamålsenliga som möjligt och för att säkra att vi på bästa sätt kan arbeta kreativt för att leverera enligt vårt uppdrag.

Vårt sätt att arbeta i den postpandemiska tillvaron är dock inte hugget i sten – efter ungefär ett halvår kommer vi att stämma av och utvärdera vårt nya arbetssätt.

//Mattias