Nu är det sommar och allt ska hinnas med. Trädgården ska vårdas, vilket kräver rätt prylar. Kroppen ska tränas, vilket kräver rätt kläder. Familj och vänner ska man umgås med, vilket kräver rätt mat och dryck. Mycket ska hinnas med och mycket shopping blir det – sådan tur att vi numera kan klara av våra inköp på nätet.

Det blir ofta mer effektivt och vi kan verkligen agera som informerade och medvetna konsumenter, när vi jämför priser och läser recensioner innan vi slår till med ett köp. Under pandemin har e-handeln också fungerat som ett slags smittsskyddsåtgärd, då vi inte har behövt utsätta oss själva och andra för risken att smittas av covid i onödan.

E-handeln har alltså många fördelar och det är inte konstigt att den har vuxit mycket kraftigt de senaste åren. Till fördelarna borde också miljövinster höra – när ett fåtal företag transporterar sig till många konsumenter istället för att många konsumenter transporterar sig till ett fåtal inköpsställen borde transportarbetet och därmed de skadliga utsläppen minska. Men riktigt så enkelt är det inte. Trafikanalys har i ett nyligen avrapporterat regeringsuppdrag tittat på just detta – hur vi kan arbeta för hållbara leveransval i e-handeln.

Det vi ser är att det pratas mycket om hållbarhet i branschen, men genomslaget hos konsumenterna verkar vara begränsat trots att det i grunden finns en förståelse för betydelsen av hållbarhet, inte minst med tanke på de pågående och förväntade klimatförändringarna. Kanske är det så att en uppsjö av hållbarhetsbegrepp, information och märkningar blir övermäktig för konsumenterna och istället leder till en uppgivenhet, s.k. grönmattning?

Samtidigt tror vi att de problem som finns i branschen, till exempel i form av bristande effektivitet kring förpackningar eller ”okynnesreturer” av varor, i första hand måste lösas av branschen själva genom att hantera informationsutmaningen på ett smart sätt. Vi vill därför i detta skede understödja den dialog och utveckling mot hållbarhet som vi trots allt kan se i branschen och inte föreslå mer ingripande åtgärder än nödvändigt.  

Men frågan om hållbarhet i e-handeln är alldeles för viktig för att helt släppas av det offentliga – därför föreslår vi också att Trafikanalys får ett fortsatt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med hållbara leveransval i e-handeln. Med hållbara leveransval kan vi köpa våra prylar och utföra våra aktiviteter med ett gott samvete.

Trafikanalys önskar alla en glad sommar!

//Mattias