Efter en sommar med mestadels strålande väder är det nu dags för höst och uppstart. Lite ringrostig är man ju alltid efter en längre ledighet, men för den med ett transportpolitiskt intresse saknas inte stimulans och utmaningar. Några som inte har legat på latsidan är exempelvis tjänstemännen på EU-kommissionen, som i början av juli översköljde oss med remisser kring regleringsutveckling på transportområdet.

Även om det alltid är lite extra bökigt att hantera remisser i juli månad, med kort svarstid, var innehållet högst intressant och relevant, och vi lyckades producera mycket väl genomarbetade yttranden. I korthet handlade remisserna bland annat om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (t.ex. el), kvotplikt för flygbränsle och införande av reglering av växthusgaser inom sjöfarten.

Även här hemma händer det mycket av transportpolitisk relevans. Det arbetas för fullt med att ta fram både en budgetproposition och en ny nationell infrastrukturplan; bägge har givetvis omfattande implikationer för utvecklingen av transportsystemet, då stora summor är inblandade. Något som gör frågorna lite extra intressanta denna gång är hur planeringen påverkas av pandemin och av ambitionen att hantera klimatförändringarna. För våra övriga funderingar i frågan, läs gärna vårt remissvar beträffande Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen.

Som en del i infrastrukturplaneringen sker också en årlig byggstartsprocess, där Trafikverket till regeringen lämnar förslag på objekt som bör få byggstartas de kommande åren. Här är det förstås av stor vikt att förslagen bygger på ett bra beslutsunderlag, till exempel i form av relevanta kalkyler. Trafikanalys har här en roll att spela, då vi varje år granskar de förslag som har lämnats. Liksom i förra årets rapport pekar vi i årets rapport bland annat på brister i redovisningen för de s.k. storstadsförhandlingsobjekten (t.ex. nya tunnelbanelinjer i Stockholm) och vi pekar också på att klimatredovisningen kan utvecklas i Trafikverkets rapportering.

Som en sista spaning kan det konstateras att regeringen och statsrådet Eneroth nyligen tog emot en utredning som under sommaren har tagit fram underlag inför en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats. En stor och komplicerad fråga, där Trafikanalys har varit utredningen behjälplig med underlag.

//Mattias