Nu blommar syrenerna för fullt och det börjar snart bli dags att summera ett arbetsår och ta en välförtjänt semester. Även om pandemin har medfört mycket elände så tycks det också som om den kan föra med sig en del positiva effekter, till exempel att många kan njuta lite mer av naturen även under arbetstid (till exempel i form av walk-and-talk-möten) och att tillvaron kan bli lite mindre stressig när vardagspusslet i högre grad kan skötas hemifrån. Samtidigt är det också tydligt att det finns behov att mötas inte bara digitalt, utan även på en fysisk plats.

Trafikanalys har levererat på hög nivå även under denna märkliga vår. På denna länk återfinns de rapporter och PM som vi har levererat till dags dato: www.trafa.se/publikationer. Det är som synes en rad tunga regeringsuppdrag som har rapporterats under våren, varav flera tidigare har omnämnts i denna blogg. Även när det gäller statistikproduktionen har arbetstakten varit hög och vi har lyckats leverera tillförlitlig och relevant statistik även i en tid när företag och individer har haft fokus på annat. Ta gärna en stund och titta i våra rapporter och förkovra dig gärna med hjälp av vår statistik, till exempel genom att göra egna utdrag i vår statistikportal: www.trafa.se/sidor/statistikportalen.

Till hösten är det dags för ett nytt arbetsår och även om vi helst kanske vill fokusera på den annalkande semestern är det just detta år viktigt att verksamheten är förberedd på olika arbetsformer beroende på hur pandemin har utvecklat sig. För Trafikanalys vidkommande har det inneburit att ta fram rutiner för hygien, möten, och fortsatt utveckling av de digitala arbetsformerna, med försiktighet, respekt för individen och flexibilitet som ledord. Med dessa rutiner i ryggen ser vi framtiden an med tillförsikt.

//Mattias