Utredning ska bana väg för elektrifiering av transporter

""

Regeringen har utsett Mattias Viklund, generaldirektör vid Trafikanalys, till särskild utredare för att undanröja hinder för den fortsatta elektrifieringen inom transportsektorn.

Uppdraget består i att analysera och föreslå åtgärder som påskyndar elektrifieringen av transportsektorn och som bidrar till att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige stärks.

Regeringen anger att utredningen ska ha ett framåtblickande perspektiv och att den ska utgå från att vägtransporterna på längre sikt i huvudsak kommer att elektrifieras.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • analysera utökade möjligheter för kommuner att göra undantag för elektrifierade transporter,
  • analysera och vid behov lämna förslag som underlättar för samfälligheter att bygga laddpunkter för elfordon,
  • ta fram kunskapsunderlag om nätanslutning av laddinfrastruktur,
  • vid behov lämna förslag på ytterligare åtgärder för att undanröja hinder för elektrifieringen av transportsektorn, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2024.

Läs Regeringens pressmeddelande.