Åter från semestern och hösten visar upp sig i varierande skepnader – ibland strålande sol, med klar och frisk luft, ibland piskande regn och grå himmel. Så kan det kännas även med den pågående pandemin – å ena sidan pekar de tidigare dystra kurvorna numera nedåt och vi nås av goda nyheter om vaccinering redan från första kvartalet 2021, å andra sidan präglas samhället fortfarande av betydande restriktioner och vi lever ett liv som på många sätt är annorlunda än det liv vi levde före pandemin.

Men samhället kommer, kanske i en lite annorlunda skepnad, att behöva öppnas och genomgå ett slags omstart. Detta gäller inte minst för transportsystemet. Genom Trafikanalys dagliga omvärldsbevakning och vår tjänst ”Transportläget” kan vi kontinuerligt följa hur transportsystemet har drabbats av pandemin och nu försöker återhämta sig. Tydligt är att flygbranschen har drabbats hårdast.

Mot denna bakgrund är det angeläget att fundera över hur en omstart på bästa sätt kan understödjas av det offentliga. I somras publicerade Trafikanalys, som inspiration, en promemoria med en förteckning över ett antal s.k. ”gröna” åtgärder som offentliga aktörer i andra länder har vidtagit under coronapandemin för att återstarten av transportsystemet ska kunna bidra till att hållbarhetsmål nås. Vi kommer under hösten att göra djupdykningar i detaljerna kring hur våra resmönster och godsflöden förändrats eller inte förändrats under pandemin. Det kommer att ge oss underlag både för uppstart och för hur vi kan rusta oss för att möta framtida kriser.

Utöver flera projekt som alltså är direkt relaterade till coronapandemin kan vi under hösten även utlova en fortsatt utvärdering av den svenska godstransportstrategin och en fördjupad analys av hur tillgänglighet kan analyseras med utgångspunkt från de transportpolitiska målen. Håll utkik!

//Mattias