Åtgärder för en grön nystart av transportsystemet

fotoMostphotos_KirsiForsberg


Hur ska transportsystemet startas på nytt efter coronapandemin? Som inspiration har Trafikanalys sammanställt olika åtgärder som har föreslagits eller vidtagits i andra länder för en hållbar återstart av transportsystemet efter pandemin.

Trafikanalys har upprättat en förteckning över ett antal s.k. ”gröna” åtgärder som offentliga aktörer i andra länder har vidtagit under coronapandemin för att återstarten av transportsystemet ska kunna bidra till att hållbarhetsmål nås.

Här beskrivs också några smittskyddsåtgärder som skulle kunna öka människors benägenhet att välja kollektiva och miljövänliga färdmedel. Syftet med att samla åtgärderna på det här sättet är att ge perspektiv och inspiration för det svenska transportpolitiska arbetet med en grön nystart av transportsystemet.

Exemplen på åtgärder som vidtagits har samlats in genom Trafikanalys omvärldsbevakning under coronapandemin så här långt. Några exempel på åtgärder som sammanställningen ger är:

 • Trafikleder och parkeringsplatser omvandlas till cykel- och gågator.
 • Gratis lånecykel.
 • Sänkt hastighetsbegränsning för motorfordon i stadskärnor.
 • Statsfinansierad rabatt för köp av elbil.
 • Utbyggd laddinfrastruktur för elfordon.
 • Gratis tågbiljetter.
 • Slopad, pausad eller reducerad banavgift.
 • Krav på batteridrift av tåg.
 • Flyg får inte konkurrera med tåg på korta sträckor.
 • Utveckling av hybridflygplan.
 • Ökad frekvens i kollektivtrafikens rusningstrafik.
 • Trängselapplikation som visar beläggning i kollektivtrafik och på stationer.

Förteckningen visar att flest s.k. gröna transportpolitiska åtgärder har vidtagits inom cykel- och gångtrafik i städer. Åtgärderna inom biltrafik är färre än de inom cykel- och gång i den här sammanställningen. De handlar bland annat om att uppgradera fordonsflottan till mer energieffektiva fordon som dessutom går på miljövänligare bränslen.

Här hittar du hela sammanställningen och förteckningen


Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...